Condiții Comerciale

Site-ul http://www. saunadepo.ro, este un magazin virtual (webshop), care prin această cale accesibilă pune la dispoziţia vizitatorului interesat produsele disponibile, permiţând accesarea şi realizarea unei cumpărări rapide fără a fi necesară deplasarea cumpărătorului la sediul  vânzătorului pentru preluarea produsului comandat, în condiţiile termenilor şi condiţiilor de utuilizare. Prin accesarea magazinului virtual, utilizatorul acceptă aceşti termeni şi condiţii.

Utilizarea webshopului implică acordul clientului cu privire la acceptarea termenilor şi condiţiilor comerciale prezentate. Operatorul Webshopului  îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de accesare şi utilizare al site-ului, fără obligaţia unei notificări prealabile către terţe persoane.

Accesarea site-ului şi lansarea unei comenzi implică acceptarea condiţiilor şi termenilor valabili în momentul lansării comenzii în cauză.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii care prin contactele stabilite dovedesc a avea o atitudine comercială neadecvată, limbaj necivilizat sau au comenzi prealabile livrate şi refuzate.

Operatorul webshop-ului, funcţional prin intermediul site-ului http://www.saunadepo.ro este S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L, cu sediul în Feliceni, nr.145 , judeţul Harghita, înmatriculată la ORC Harghita sub nr.J19/395/2011, CUI 29016170.

S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. este proprietarul webshopului, cu întregul conţinut al acestuia. Textele, imaginile, prezentările grafice şi elementele de webdesign incluzând dar nelimitându-se la simboluri, programe si alte elemente ale paginii web constituie proprietatea S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. sau al partenerilor contractuali ai acestuia. Utilizarea, reproducerea în orice formă şi cu orice scop a imaginii portalului sau ale elementelor prezentate fără consimţământul scris al Ibek Sauna Depo S.R.L. este interzisă.

Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc. Ibek Sauna Depo S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături (link) de pe acest site (legături de natura comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii şi/sau operatorii acestora.

Accesarea site-ului şi înscrierea sunt condiţii de fond în vederea realizării unei tranzacţii prin intermediul acestei pagini, clientul ia la cunoştinţă că prin acesta se realizează o vânzare cumpărare între el şi vânzătorul – operator al paginii. În această accepţiune termenii utilizaţi aici se definesc a fi :

Vânzător: operatorul paginii web, S.C. IBEK SAUNA DEPO S.R.L., cu sediul în Feliceni, nr.145, judeţul Harghita, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. nr.J19/395/2011, CUI 29016170.

Cumpărător: orice persoană fizică sau personă juridică care îndeplinind formalităţile şi condiţiile de înscriere, emite o Comandă de cumpărare prin intermediul paginii

Produs (sg) Produse (pl):  selecţia cumpărătorului dintre produsele afişate de operator pe pagina web ofertate spre vânzare şi care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului, în condiţiile stipulate prin site în momentul lansării comenzii.

Oferta Vânzătorului cuprinde gama de produse afişată pe pagina webshop la un moment dat. Produsele sunt prezentate în forma în care se pun în comerţ, Cumpărătorul având posibilitatea de a alege specificaţiile produsului selectat în funcţie de disponibilitatea stocului existent. Vânzătorul  îşi rezervă dreptul să modifice stocul afişat pe site şi specificaţiile produselor fără o notificare prealabilă.

Specificaţiile produselor sunt cele date de producător, pe care S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. le prezintă în forma comunicată, responsabilitatea pentru aceste reproduceri fotografice, descrieri prezentate pe site incumbând producătorilor.

Stoc: masa de bunuri din categoria Produselor, la dispoziţia Vânzătorului la un moment dat, pe care acesta din urmă oferă spre vânzare prin intermediul webshop-ului, cu indicarea specificaţiilor şi numărului de unităţi disponibile din fiecare sortiment în parte. Vânzătorul va semnala la fiecare produs din gama de produse oferite prin intermediul portalului administrat dacă dispune sau nu momentan de acel produs în stocul său. Stocul produselor afişat se actualizează permanent pentru a fi cât mai reale, dar pot apărea discrepanţe şi între stocul real şi cel afişat. www.saunadepo.ro îşi rezervă dreptul de a reactualiza stocul disponibil fără notificarea prealabilă al Cumpărătorului, punând diligenţele necesare pentru întregirea stocului cu produsele lipsă şi estimarea timpului necesar pentru disponibilitatea acestora spre vânzare. Oferta vânzătorului va cuprinde numai produse care sunt în circuitul civil, pot fi comercializate în condiţii legale şi a căror vânzare poate fi garantată în termeni rezonabili. În cazul în care un produs comandat, livrat şi retrimis Vânzătorului pentru rezolvarea unor probleme garanţiale nu se poate remedia şi nu există produs identic pentru a fi schimbat datorită unor împrejurări care ţin de falimentul producătorului sau al furnizorului, scoaterea din producţie, scoaterea din comerţ pentru orice motiv, Clientului se vor returna imediat sumele plătite pentru achiziţionarea acelui produs, fără alte despăgubiri. Limita maximă a obligaţiilor Ibek Sauna Depo S.R.L faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare al unui produs comandat, este valoarea sumelor încasate de la acest client.

Comandă: document în format electronic transmis prin intermediul paginii www.saunadepo.ro, ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul, în baza ofertei generale ale Vânzătorului solicită spre vânzare, iar Vânzătorul livrează bunurile selectate de Cumpărător. Prin comanda lansată Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi se obligă în mod automat să facă plata preţului acestora.

Contract: o Comandă lansată de Cumpărător şi confirmată de către Vânzător.

Prin lansarea unei comenzi electronice prin intermediul www.saunadepo.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.

Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) şi/sau scrisă (prin e-mail) din partea Cumpărătorului către Vânzător. Dacă Cumpărătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor de contractare.

Contractul de vânzare cumpărare la distanţă se consideră încheiată în momentul semnării facturii fiscale emise de Vânzător şi preluării bunului de către cumpărător.

 

Termen de plată – Facturare

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile corecte, necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Preţurile prezentate includ taxa pe valoare adăugată însă nu şi cheltuielile de livrare, în afara cazului când se specifică altfel. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul de vânzări în momentul confirmării comenzii. Nu exista o limită de preţ minimă a comenzii.

Condiţiile de plată specificate sunt obligatorii pentru Cumpărător. Plata se consideră efectiv executată în ziua plăţii în numerar sau ziua creditării contului bancar al Vânzătorului cu sumele datorate de Cumpărător. În cazul în care Vânzătorul nu a primit suma datorată, indiferent din ce cauză, el rămâne proprietarul produselor livrate.

Plata preţului

Achitarea produselor livrate conform comenzii lansate de Cumpărător se va face prin plata prin ramburs la livrarea produselor la domiciliu, respectiv plată prin virament bancar în contul Vânzătorului în baza facturii proforme emise în acest sens. Plata se va face integral până în momentul livrării. Nu se acceptă plăţi fracţionale în cazul plăţii prin ramburs. Plata fracţionată prin virament (plată avansată) va fi acceptată, urmând ca livrarea să se efectueze numai după plata integrală a preţului, raportat la stocurile valabile din momentul plăţii integrale.

Transferul dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate asupra Produselor va fi transferat în momentul efectuării în mod valabil a plăţii de către Cumpărător, plata efectuându-se concomitent cu livrarea conform comenzii a Produselor.

Livrarea

Livrarea este îndeplinită în momentul confirmării acesteia prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de Vânzător. Vânzătorul este îndreptăţit să refuze predarea, sau să recupereze produsele vândute în orice moment de la Cumpărător în cazul nerespectării sau încălcării condiţiilor şi termenelor de plată.

Realizarea livrării

Livrarea produselor comandate şi confirmate de Cumpărător vor fi livrate la adresa specificată de acesta din urmă în Comanda lansată, livrarea executându-se prin intermediul unor servicii de curierat partenere ale ww.saunadepo.ro. Produsul/Produsele comandate intră în procesul de livrare după finalizarea confirmării comenzii cu stipularea modalităţii de plată alese de Cumpărător.

Se vor accepta comenzile spre livrarea produselor comandate pe întregul teritoriu administrativ al României. Ibek Sauna Depo S.R.L. va confirma recepţia comenzii pe cale electronică după care îl va contacta telefonic pe Cumpărător, în vederea confirmării comenzii recepţionate şi obţinerii acordului expres al intenţiei de cumpărare. Confirmarea comenzii lansate de către Cumpărător va fi urmată de comunicarea timpului estimat necesar pentru livrare, orice modificare al acestui timp necesar comunicându-i-se Cumpărătorului decalarea timpilor estimaţi de livrare.

Livrarea produselor comandate poate fi întârziată sau anulată fără ca acest lucru să implice răspunderea culpabilă al Vânzătorului, în cazul în care întârzierea sau anularea livrării se datorează unor motive independente de S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. care se referă în principal la cauze ce ţin de acte sau fapte ale Cumpărătorului, incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră.

Termenul maxim de livrare asumat de Vânzător este de 4 zile  lucrătoare. Vânzătorul nu îşi asumă riscurile legate de produsul comandat din momentul predării acestuia către serviciul de curierat.

Produsele vor fi expediate în ambalajul intact al producătorului, care va fi protejat de un ambalaj corespunzător efectuării în siguranţă a livrării. Vânzătorul va lua toate măsurile de precauţie pentru protejarea prin ambalare al produsului predat spre livrare, dar nu poate asuma responsabilitatea unor eventuale daune cauzate de manipularea incorectă a coletului în cursul livrării.

Produsele vor fi preluate de Cumpărător de la reprezentantul serviciului de curierat, sau de la reprezentantul mandatar al Vânzătorului. Livrarea produselor la sediul Vânzătorului este o opţiune posibilă, caz în care ridicarea acestora se face personal de către client sau mandatarul special al acestuia.

Livrările la sediul Vănzătorului se vor face în baza unei programări prealabile stabilite între reprezentantul Vânzătorului şi Client. În acest caz Cumpărătorul are posibilitatea de a testa produsul înainte de a-l achiziţiona, contractul se va considera încheiat între părţi în momentul preluării produselor comandate, nefiind aplicabile regulile comerţului la distanţă.

În cazul opţiunii „plată prin virament bancar” livrarea va fi condiţionată de emiterea documentului de plată de către Vânzător şi efectuarea plăţii aferente acestui document de către Cumpărător. Procedura de livrare se va începe doar după recepţia de către Vânzător al dovezii confirmate de ordin la plată emis de Cumpărător.

Preţul livrării produselor comandate este stabilit şi specificat separat de preţul produsului, în cazul produselor la care se percep costuri de livrare. Acest cost al livrării este suportat în totalitate de către Cumpărător, preţul livrării fiind evidenţiat separat pe factură.

La livrare cu ramburs, plata se face cu numerar, în lei, la valoarea din documentele fiscale primite (factură, bon fiscal), fără obligaţia plăţii vreunei sume în plus faţă de cea evidenţiată pe actele originale emise de Vânzător.

Serviciul de curierat / mandatarul Vânzătorului va efectua livrarea  produselor comandate la adresa specificată de cumpărător prin comandă. În cazul în care nu se va reuşi contactarea Cumpărătorului sau reprezentantului acestuia în termenul stabilit pentru livrare, serviciul de curierat va urma procedura proprie de reavizare, reţinând coletul la păstrare pentru o perioadă maximă de două zile lucrătoare, perioadă în care se va încerca contactarea Clientului la contactele comunicate prin comandă, cât şi al Vânzătorului, care la rândul său va depunde diligenţe pentru anunţarea clientului. Dacă în acest termen nu se va reuşi contactarea Clientului, comanda va fi anulată şi produsul se va retransmite Vânzătorului.

În cazul plăţii prin virament (plată avansată) se va proceda la contactarea clientului în vederea repetării procedurii de livrare, termenul acestor diligenţe fiind de 15 zile de la data întoarcerii coletului la Vânzător. Dacă nici în acest termen nu se va reuşi îndeplinirea livrării, comanda se va considera anulată, plata avansată urmând a fi returnată clientului cu scăderea costurilor implicate ale procedurii de livrare eşuate din cauze ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care la prezentarea produsului la adresa specificată şi confirmată de client, Cumpărătorul deşi contactat nu are suficiente fonduri pentru achitarea integrală a preţului facturat de S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. nici după expirarea celor două zile lucrătoare în care produsul se păstrează de curierat, livrarea se va anula, Ibek Sauna Depo S.R.L. având dreptul de a factura valoarea costurilor legate de transportul Produselor către Client. Prin înscrierea pe www.saunadepo.ro Clientul cumpărător acceptă să suporte cheltuielile legate de transport ale Produselor comandate prin intermediul acestui portal în cazurile în care:

1. A emis comandă, a confirmat comanda, dar la livrare nu s-a putut contacta de curier în termenul fixat de două zile lucrătoare după prima căutare (lipsă Cumpărător de la locul indicat pentru livrare; adresă eronată indicată prin comandă, etc)

2. A emis comandă, a confirmat comanda, dar la livrare nu s-a putut efectua predarea bunurilor comandate dintr-un motiv ce ţine de Cumpărător (lipsă de fonduri, lipsă de fonduri suficiente, etc)

Preluarea produselor comandate

La livrarea produselor comandate, Clientul va verifica starea generală a coletului prezentat de curier, având posibilitatea formulării de obiecţii cu privire la îndeplinirea mandatului curierului, înainte de a semna de primirea bunurilor. Reclamaţiile cantitative şi calitative care nu ţin de condiţiile de garanţie şi care sunt efectuate după primirea produselor şi plecarea curierilor nu se vor lua în considerare.

Împreună cu produsele comandate vor fi predate întotdeauna toate accesoriile produsului şi toate documentele legale în original. Clientul va sesiza în scris orice lipsă al accesoriilor sau al documentelor, în momentul primirii.

Simultan cu acceptarea Produsului spre a fi predat Cumpărătorului intră în vigoare Contractul de vânzare – cumpărare încheiat de părţi şi se naşte obligaţia în sarcina Cumpărătorului de a achita contravaloarea facturii fiscale emise de Vânzător (cazul plăţii prin ramburs).

Curierul, partener al  Vânzătorului, sau mandatarul S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L.va condiţiona predarea Produselor de achitarea integrală a sumei facturate. Atât curierul, cât şi mandatarul va avea dreptul de a refuza predarea Produsului în cazul în care Cumpărătorul nu dispune sau refuză predarea sumelor facturate.

În cazul în care din motive ce ţin de culpa Cumpărătorului, acesta din urmă nu plăteşte preţul facturat în termenul de două zile lucrătoare de la prima prezentare pentru predare, contractul se reziliează de drept, Cumpărătorul în culpă fiind obligat la suportarea cheltuielilor de transport ocazionate de livrarea Produselor comandate de el.

Acceptarea produselor

Produsele livrate vor fi acceptate de Cumpărător atunci când acestea sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate nu sunt conforme caracteristicilor tehnice comandate, Vânzătorul va avea obligaţia de a îndeplini livrarea unui Produs conform comenzii lansate într-un termen maxim care nu poate depăşi termenul de execuţie al Comenzii, fără ca acest lucru să genereze Cumpărătorului obligaţii legate de eventualele costuri  ale acestor operaţiuni.

Renunţare unilaterală a contractului

Conform prevederilor Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, Cumpărătorul persoană fizică (art.2 alin 1 lit b, din O.G. 130/2000) are dreptul ca în termen de 10 zile de la livrarea produselor să renunţe unilateral Contractul în condiţiile normei legale menţionate, urmând să primească în termen de 30 de zile de la renunţarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul Contractului, condiţionat de returnarea bunurilor în stare intactă. În condiţiile legii, costurile de returnare al produselor îi incumbă Cumpărătorului, Vânzătorul având dreptul să solicite daune interese de la Cumpărător, atunci când consideră ca acţiunile acestuia au fost cu rea intenţie.

Semnătura de recepţie de pe factură sau documentul de însoţire a mărfii certifică acceptarea de către cumpărător a produselor, cantitativ şi calitativ, precum şi a prezentelor condiţii de vânzare. Pentru orice diferenţă calitativă sau deficienţă cantitativă se va întocmi un proces verbal de constatare între delegatul Vânzătorului şi Cumpărător, ce va fi semnat de către ambele părţi.

Returnarea produsului

Conform prevederilor Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000  privind regimul juridic al contractelor la distanţă, Cumpărătorul persoană fizică are dreptul ca în termen de 10 zile de la livrarea produselor să renunţe unilateral Contractul în condiţiile normei legale menţionate, urmând să primească în termen de 30 de zile de la renunţarea unilaterală scrisă, (document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul Contractului, condiţionat de returnarea bunurilor în stare intactă (inclusiv ambalajul original). În condiţiile legii, costurile de returnare al produselor îi incumbă Cumpărătorului

Pentru a fi returnate produsele achiziţionate prin intermediul www.saunadepo.ro, Consumatorul trebuie să completeze Formularul de returnare a produsulelor, pe care îl va include în coletul de returnarea produselor care se va expedia pe costuri proprii ale Cumpărătorului la adresa Vânzătorului.

La recepţia coletului Vânzătorul va verifica toate datele completate de Cumpărător şi va transmite o notificare prin email către Cumpărător în care se va menţiona starea produselor returnate, anexând inclusiv planşa foto în cazul unor deficienţe ale produsului returnat.

Reprimirea Produselor returnate este condiţionată de ajungerea acestora în formă intactă, într-un ambalaj adecvat retransmiterii, cu formularul de returnare semnat şi ataşat. Coletele astfel împachetate vor fi expediate pe adresa sediului firmei: S.C. IBEK SAUNA DEPO S.R.L. 537095 – Feliceni, nr.145, judeţul Harghita.

Nu se vor accepta produsele la retur care:

  •  au fost expediate la o altă adresă decât cea indicată mai sus
  •  au fost returnate fără ambalajul original
  •  au fost returnate cu piese lipsă
  •  au fost returnate cu deficienţe estetice sau funcţionale
  •  au fost transmise fără ca formularul de returnare să fie completată

Cele 30 de zile de rambursarea contravalorii produselor returnate curg din momentul în care coletul cu produsul intact însoţit de formularul completat de renunţare unilaterală a contractului, ajunge în posesia S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. la sediul social. Condiţiile enunţate anterior trebuie să fie îndeplinite cumulativ.

Verificarea coletului retransmis se va face de către mandatarii S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L.în prezenţa curierului. Dacă se constată urme de uzură, zgârieturi, loviri sau manipulări defectuoase ale coletului, sau dacă starea acestuia nu este impecabilă din punct de vedere al integrităţii, se va face un proces verbal care să semnaleze aceste probleme şi o copie va fi înmanata curierului.

Coletele vor fi desfăcute şi verificate produsele din conţinutul acestora, pentru a compara starea în care acestea au fost retransmise şi starea în care acestea au ajuns în posesia Ibek Sauna Depo. În cazul în care se va constata că Produsul ajuns în posesia S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L.prezintă deosebiri faţă de starea descrisă şi declarată a Produsului de către Cumpărător, returul va fi refuzat de Vânzător. Cumpărătorul va fi notificat de această situaţie în termen de 48 ore de la livrarea coletului de către Vânzător şi va avea opţiunea de a alege între păstrarea Produsului cu obligaţia adiacentă de suportarea tuturor costurilor de transport, sau de a renunţa la Produs şi suportarea costurilor reparaţiilor sau a readucerii Produsului în stare iniţială, când acest lucru este posibil.

Confidenţialitatea – Protecţia datelor personale

S.C. Ibek Sauna Depo S.R.L. îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare. Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri  decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare, constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancţiune aceste informaţii.

Vânzătorul poate folosi datele statistice rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în scopul de a verifica eficacitatea portalului de comerţ electronic şi alte scopuri care exclud utilizarea datelor personale individualizate ale clienţilor.

Vânzătorul nu transmite prin vânzare sau închiriere către terţi bazele de date personale colectate, exceptând cazul în care acestea sunt solicitate de autorităţi în baza unei justificări legale, pentru cercetarea unor infracţiuni sau alte cazuri prevăzute în mod expres de lege sau în situaţia în care S.C. IBEK SAUNA DEPO S.R.L.fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie.

Garanţii – Condiţii generale

Calitatea produselor menţionate în factură este conform cu specificaţiile şi standardele tehnice. Vânzătorul nu răspunde pentru cazurile de utilizare neconformă a produselor.Toate produsele comercializate prin intermediul www.saunadepo.ro beneficiază de garanţie conform legislaţiei româneşti în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003 si OUG 174/2008).

Produsele supuse vânzării sunt produse noi, în ambalaje şi marcaje originale şi provin de la producător, sau distribuitori autorizaţi. Garanţia acordată pentru produsele achiziţionate prin intermediul acestui site este cea acordată de producătorul/furnizorul fiecărui produs în parte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, fiecare produs va fi insoţit de certificatul de conformitate şi garanţie al producătorului, care asigură direct sau prin reprezentanţii săi service pentru produsul respectiv. În cazul unor probleme apărute la produs în perioada de garanţie, clientul va avea posibilitatea valorificării dreptului său prin solicitarea acestuia la distanţă, accesând www.saunadepo.ro. În acest sens clientul va avea posibilitatea ca să reclame problemele sale prin dispecerat (cu identificarea produsului) sau prin intermediul site-ului, urmărind următoarele:

1. Accesând linkul www.saunadepo/reclamatii.ro clientul va avea posibilitatea de a completa formularul de reclamaţie. Completarea spaţiilor marcate este obligatorie, fără care formularul se va considera nul.

2. După verificarea şi identificarea datelor cuprinse în formular, Vânzătorul emite o notificare în maxim 24 de ore lucrătoare prin email care conţine un cod de identificare a reclamaţiei care îl autorizează pe client să se prezinte la primul punct de service autorizat indicat în actele însoţitoare ale produsului respectiv, sau la sediul Ibek Sauna Depo S.R.L., în vederea valorficării drepturilor sale.

3. Codul de autentificare trebuie ataşată obligatoriu la coletul ce conţine produsele ce urmează a fi depuse spre verificare la terţi autorizaţi sau trimise/predate direct la sediul societăţii vânzătoare, astfel încât el să fie vizibil fără a desface respectivul colet. Costurile de livrare şi returnare ale produselor care vor fi reparate sau înlocuite va fi suportat de către vânzător. Expedierea produsului pentru reparaţii/schimb în garanţie se va face numai prin intermediul curierului indicat de vânzător. În măsura în care defectele sau neconformităţile produsului nu fac obiectul garanţiei (manipulare şi utilizare defectuoasă, utilizare la alţi parametrii decât cei indicaţi de producători, etc) costurile aducerii la conformitate şi cele de livrare vor fi suportate de client.

Produsele ce urmează a fi reparate sau înlocuite nu vor fi primite în garanţie decât corect amabalate în colete şi cu formularul de returnare semnat si ataşat. Coletele ce nu au în mod vizibil codul de autorizare şi formularul de valorificarea garanţiei semnat în original de către client nu vor fi primite si vor fi returnate expeditorului.

Cele 15 zile de soluţionare a reclamaţiei clientului încep să curgă din momentul în care produsul însoţit de formularul de reclamaţie cu număr de autorizare atribuit şi  semnat de client, ajunge în posesia serviciului specializat al vânzătorului.

Coletele de reclamaţie recepţionate de Vânzător, vor fi supuse unei verificări vizuale în prezenţa curierului. Dacă se constată urme de loviri sau manipulări defectuoase ale coletului, sau dacă starea acestuia nu este impecabilă din punct de vedere al integritătii, se va face un proces verbal care să semnaleze aceste probleme şi o copie va fi înmânată curierului. Toate coletele primite şi care respectă aceste condiţii de preluare în garanţie vor fi desfăcute şi fotografiate pentru a consemna starea la recepţie a produselor din interior, şi pentru a verifica dacă starea produselor este identică cu starea lor declarată de client la trimiterea coletului. Orice inadvertenţă între starea declarată de client la completarea formularului de retur şi recepţia propriu-zisă a produselor de Vânzător va conduce la eliminarea acelor defecte din lista celor acoperite de garanţie, compania noastră neputând fi făcută răspunzătoare de acele defecte apărute în timpul transportului.

În cel mai scurt timp dar nu mai mult de 10 zile de la receptie, S.C. IBEK SAUNA DEPO S.R.L.se obligă să comunice beneficiarului măsura reparatorie care va fi aplicată şi estimarea termenului la care  şi modalităţii în care Cumpărătorul va putea beneficia din nou de produsul cumpărat.

Litigii

Legea aplicabilă contractului de vânzare-cumpărare intervenit între părţile prin intermediul acestui site, este legea română. Orice altă problemă cauzată de produsele prezentate pe website-ul  operat de  Ibek Sauna Depo S.R.L. sau de informaţiile prezentate pe acest site, şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentele condiţii şi termeni, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării problemelor în scris de către utilizator. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată de la sediul vânzătorului.